všetko
Kľúčové slová k produktu
Zadajte účet so svojou e-mailovou adresou
 1. Poškodené po doručení (DOA)
 2. 45-dňová záruka vrátenia peňazí
 3. Jednoročná záruka na bezplatnú opravu
 4. Vylúčenia zo záruky a upozornenia
 5. Ako si uplatniť záruku (vrátenie, oprava a vrátenie peňazí)
 6. Chýbajúce položky, nesprávne položky alebo nesprávny odoslaný balík
 7. Iná mimoriadna záruka na produkty
 8. Proces vrátenia a náhrady
 9. Doživotná technická podpora
 10. Proces vrátenia oblečenia

Chceme, aby ste mali naše produkty radi rovnako ako my. Všetky položky, ktoré zasielame, úspešne prešli našimi prísnymi kontrolami riadenia kvality. Vďaka našim zárukám získate fantastické zážitky s gadgetmi a absolútny pokoj na duši. Na väčšinu položiek predávaných na GearBest sa vzťahujú nasledujúce komplexné záruky na produkty. V nepravdepodobnom prípade, že by sa na vás nevzťahovala záruka, si pozrite nižšie naše vylúčenia zo záruky a upozornenia.

 • 7-dňová záruka na poškodenie po doručení (DOA)

  Ak vaša položka dorazí poškodená alebo nefunguje, postupujte podľa nášho záručného procesu a kontaktujte naše centrum podpory na získanie autorizácie RMA do 7 dní od prijatia objednávky. Po vrátení produktu na adresu poskytnutú naším tímom podpory vám môžeme odoslať zdarma novú položku (preplatíme vám prepravné náklady za vrátenie) alebo sa môžete rozhodnúť pre vrátenie celej sumy. Nemusíte sa ničoho báť: každý váš nákup na GearBest je 100% bezpečný.

  Zvláštne upozornenia:

  1. Predtým, ako môžeme vydať autorizáciu RMA, zákazníci musia najprv odoslať fotku alebo video, na ktorom je zreteľne vidieť poškodený alebo nefunkčný produkt a prepravné balenie. Použite dobré osvetlenie a krátku až strednú vzdialenosť, aby sme mohli problém(y) identifikovať a preveriť. Pri kontaktovaní centra podpory je maximálna veľkosť prílohy do 10 MB. Väčšie prílohy posielajte na: support@gearbest.com.
  2. Keď GearBest dostane vrátený produkt a potvrdí, že je pokazený, prepravné náklady na vrátenie budú refundované na základe platnej doručenky. Ak sú prepravné náklady na vrátenie napríklad 30 USD, GearBest preplatí zákazníkovi rovnakú sumu, teda 30 USD. Ak náš technický tím zistí, že položka nespadá do kategórie DOA, GearBest neuhradí prepravné náklady na vrátenie. Žiadosti o vrátenie prepravných nákladov za vrátenie bez platného potvrdenia vrátenia RMA nebudú akceptované.
  3. Vrátenie produktov musí prebehnúť jedným zo schválených spôsobov prepravy GearBest. Ďalšie podrobnosti vám poskytne naše centrum podpory.

  30-dňová záruka na nepodmienečné vrátenie nerozbalených a nepoužitých položiek

  Ak tiež z akéhokoľvek dôvodu položku nechcete, do 30 dní od jej prevzatia nás môžete kontaktovať so žiadosťou o vrátenie a vrátenie peňazí. Upozorňujeme však, že v takýchto prípadoch prepravné náklady na vrátenie znášajú zákazníci a tieto náklady nepreplácame. Položky MUSIA byť vrátené v pôvodnom obale, nesmú byť použité a musia byť nerozbalené. Ak to nie je splnené, peniaze vám nemôžeme vrátiť.

  Oznámenie o rozšírenej záruke: V prípade objednávok vytvorených od 1. 11. do 30. 12. 2017 budú mať zákazníci 45 dní na vrátenie neželaných položiek. Upozorňujeme, že prepravné náklady na vrátenie nepreplácame a peniaze je možné vrátiť iba za neotvorené a nepoužité produkty.

 • 45-dňová záruka vrátenia peňazí

  Väčšinu položiek môžete v nepravdepodobnom prípade, že budú pokazené, odoslať späť na vrátenie peňazí alebo ich výmenu do 45 dní od prevzatia. V tomto prípade nepreplácame prepravné náklady na vrátenie.

 • Jednoročná záruka na bezplatnú opravu

  Ak nie je na stránke produktu uvedené inak, záručná lehota na produkty je štandardne jeden rok od dátumu prevzatia tovaru. Počas tejto lehoty máte nárok na bezplatné opravy. Všetky bezplatné opravy musia byť potvrdené u výrobcu prostredníctvom Služieb zákazníkom. Zákazníci musia uhradiť prepravné náklady na vrátenie položiek, zatiaľ čo my uhradíme prepravné náklady na spätné zaslanie opravených položiek zákazníkovi. Ak zákazník poškodil/nesprávne používal položky, nebude môcť využiť bezplatnú opravu, ale zákazníci ich môžu vrátiť na vlastné náklady a zaplatiť cenu opravy. V takýchto prípadoch znášajú prepravné náklady na vrátenie zákazníci.

 • Vylúčenia zo záruky a upozornenia

  1. Za prirodzenú degradáciu produktov v dôsledku opotrebovania spolu s rozbitím / poškodením počas používania zodpovedá výlučne zákazník a naše záruky sa na ne nevzťahujú.
  2. Ak zákazník poškodil / nesprávne používal položky, záruka na produkty tým okamžite zaniká. V takýchto prípadoch neposkytujeme žiadne odškodnenie. Zákazníci nás však môžu kontaktovať, ak si chcú zakúpiť náhradný produkt alebo náhradné diely (ak nejaké existujú). Pri ich expedovaní budeme účtovať pôvodnú hodnotu komponentov a prepravné náklady.

  Zákazník zneplatní záruku, ak:
  – Prepíše firmvér zariadenia alebo zariadenie rootuje;
  – otvorí kryt, aby zariadenie opravil;
  – upraví, vyberie, prispôsobí alebo vymení diely produktu;
  – použije zariadenie spôsobom, na ktorý zariadenie nie je pôvodne určené;
  – pokračuje v používaní položky aj po vzniku poruchy, ktorá spôsobí ešte viac škody.

  3. Všetky vrátenia musia byť pred vrátením najprv schválené tímom podpory Gearbest. Preštudujte si nasledujúce kroky v sekcii „Ako si uplatniť záruku“ nižšie. Pri neúplných žiadostiach o záruku si Gearbest vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek kompenzáciu. Ak zákazník vráti balík pred autorizáciou (formulár RMA), odošle ho na chybnú adresu, vráti nesprávnu položku alebo odošle prázdny balík, potom si Gearbest opäť vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek kompenzáciu.

  4. Všetky vrátenia preverí náš technický tím po ich príchode. Ak sa vrátená položka nedá opraviť, GearBest ponúkne náhradné riešenie.

  Zvláštne upozornenia:
  1. Prepravné náklady na vrátenie produktu uhradí zákazník a s výnimkou situácií 7-dňového DOA ich nepreplácame.
  2. Za vrátenú zásielku zákazník znáša všetky colné poplatky alebo sadzby za položky vracané do nášho skladu. V týchto prípadoch si strhneme colné poplatky zo schválenej sumy na vrátenie.
  3. GearBest štandardne prepošle položku späť zákazníkovi prostredníctvom spôsobu prepravy s paušálnymi sadzbami. Ak chce zákazník využiť rýchlejší spôsob prepravy, uplatňujú sa poplatky vybraného spôsobu prepravy.
  4. V prípade akéhokoľvek nesprávneho použitia zodpovedá za cenu všetkých opráv, doplnkov a prepravných nákladov v oboch smeroch zákazník a sú na jeho vlastné náklady.

 • Ako si uplatniť záruku (vrátenie, oprava a vrátenie peňazí)

  Ak má vaša položka nejaký problém, najprv si podajte žiadosť v našom centre podpory.

  Starostlivo postupujte podľa nášho záručného procesu, aby sa minimalizovali akékoľvek oneskorenia: 1. Podrobne opíšte problém s vašou položkou: Čo sa stalo? Kedy? Ako? Uveďte aj celé číslo objednávky a kód produktu (číslo SKU).
  2. Povedzte nám, aké kroky ste už prijali na vyriešenie problému.
  3. Uveďte kód položky uvedený na vonkajšom balení.
  4. Pošlite fotku alebo video, na ktorom sú zreteľne vidieť poruchy. Snímajte pri dobrom osvetlení.
  UPOZORNENIE: Fotky/videá by mali byť v ideálnom prípade zreteľné a zaostrené, nasnímané pri dobrých svetelných podmienkach a z malej až strednej vzdialenosti. Vďaka tomu môžeme rozpoznať a overiť problém(y). Vždy vyvinieme maximálne úsilie, aby sme vám pomohli. Ďakujeme vopred za poskytnutie všetkých informácií uvedených vyššie.

 • Chýbajúce položky, nesprávne položky alebo nesprávny odoslaný balík

  Pred podpísaním prevzatia balíka ho otvorte a starostlivo skontrolujte obsah.
  V prípade akýchkoľvek problémov starostlivo postupujte podľa nášho záručného procesu, aby sa minimalizovali akékoľvek oneskorenia:
  1. Kontaktujte naše centrum podpory pri uvedení čísla objednávky a kódu produktu (čísla SKU).
  2. Pošlite nám zreteľný obrázok vonkajšieho balenia, kde sú vidieť všetky prepravné štítky a (podľa možnosti) prijatá položka.

  Možné riešenia:
  – Ak niektorá položka chýba, chýbajúcu položku/doplnok pošleme bezplatne počas trvania záručnej lehoty.
  – Ak sme poslali nesprávnu položku: buď vám preplatíme celú sumu, alebo vám pošleme náhradnú položku (ak nejaká je a je dostupná). GearBest rozhodne, či je alebo nie je potrebné vrátiť chybný produkt a po jeho prevzatí vám preplatí prepravné náklady za vrátenie.

 • Iná mimoriadna záruka na produkty

  1. Táto sa týka: oblečenia, topánok, hodiniek a šperkov, bateriek, príslušenstva pre telefóny a tablety, tovaru súvisiaceho s nápojmi, domácich gadgetov, domácej výzdoby, potrieb na oslavy a domáceho textilného tovaru.
  Produkty z vyššie uvedených kategórií je možné vrátiť iba do 30 dní od dátumu prijatia tovaru. Môžete si ich dať vymeniť alebo získať kredit v obchode, iba ak vám prídu poškodené, pokazené alebo ak dostanete nesprávne položky. Príslušný tovar nesmie byť nosený, musí mať neporušené štítky a musí byť k nemu priložený vyplnený formulár RMA.

  2. Všetky produkty GearBest podliehajú pred expedovaním prísnej kontrole kvality.
  Kategórie produktov vrátane RC hračiek, skútrov a jednokoliek podliehajú opotrebovaniu opakovaným používaním, čo vyplýva z ich povahy a určeného použitia. Naša 45-dňová záruka vrátenia peňazí v prípade RC hračiek, skútrov a jednokoliek sa preto vzťahuje iba na 7-dňové prípady DOA, kedy produkt nefunguje už po vybalení. Zákazník je povinný starostlivo skontrolovať produkt po jeho prevzatí.

  3. Náhradné diely a príslušenstvo spätne neprijímame. Ak ste dostali pokazené príslušenstvo alebo nejaká položka príslušenstva chýba, kontaktujte naše centrum podpory do 3 dní od prevzatia objednávky. Po uplynutí tohto času alebo ak bola nejaká položka príslušenstva použitá nesprávne, si zákazníci musia zakúpiť náhradný produkt.

  4. Na akékoľvek produkty, ktoré ste vyhrali alebo získali v rámci aktivity alebo súťaže (napr. v lotérii) na Gearbest alebo prostredníctvom ľubovoľného z našich propagačných kanálov, sa nevzťahujú naše pravidlá záruky a vrátenia.

 • Proces vrátenia a náhrady

  Ak máte akékoľvek popredajné problémy, kontaktujte priamo naše centrum podpory, ktoré vám ponúkne riešenie vhodné vo vašom prípade. Centrum si overí, či musíte položku vrátiť, a na akú adresu ju môžete vrátiť.

  Táto nasledujúca sekcia opisuje čas vybavenia, ktorý potrebujeme po prijatí vrátenej položky.

  Pri výmenách bude čas vybavenia v prípade vrátenej položky 3 až 6 pracovných dní po spätnom prijatí vašej položky a v závislosti od dostupnosti na sklade.

  Pri refundovaní máme na vybavenie 3 až 6 pracovných dní po prijatí vašej vrátenej položky. Následne bude čas vrátenia peňazí závisieť od spôsobu platby. Podrobnosti uvádzame nižšie:
  – Spracovanie vrátenia peňazí do peňaženky zaberie najviac 24 hodín a následne budú peniaze pripísané na váš účet GearBest.
  – Spracovanie vrátenia peňazí na účet PayPal zaberie najviac 48 hodín a následne budú peniaze pripísané na váš účet.
  – Spracovanie vrátenia peňazí cez kreditné karty zaberie najviac 7 – 14 pracovných dní a následne budú peniaze pripísané na váš účet. Toto oneskorenie závisí výlučne od spoločnosti vydávajúcej vašu kreditnú kartu a prípadných sprostredkovateľov.

  Vybavenie opráv zaberie 7 – 14 pracovných dní v závislosti od položky a zásob náhradných dielov výrobcov.
  Vlastní zástupcovia Služieb zákazníkov GearBest vás budú informovať o procese opravy prostredníctvom tiketovacieho systému.

 • Doživotná technická podpora

  GearBest poskytuje po celú dobu životnosti vašich produktov spoľahlivú, užitočnú a flexibilnú základnú technickú podporu. Nakupujte presvedčivo a získajte podporu, akú si zaslúžite.

 • Proces vrátenia oblečenia

  30-dňová záruka vrátenia peňazí a proces vrátenia
  Do 30 dní od prijatia položky môžete v prípade nespokojnosti s objednávkou postupovať podľa záručného procesu a kontaktovať naše centrum podpory a požiadať o autorizáciu RMA s uvedením:
  1. Čísla objednávky.
  2. Kódov položiek, ktoré si želáte vrátiť.
  3. Dôvodu vrátenia.
  Naše služby zákazníkom posúdia váš prípad a ponúknu vám vrátenie. Po prijatí bude položka vymenená za náhradnú alebo vám vrátime peniaze.

  Vratné položky
  Položky, ktoré možno vrátiť/refundovať alebo vymeniť do 30 dní od prijatia, musia spĺňať nasledujúce kritériá:
  1. Pokazené položky, poškodené/prasknuté alebo zašpinené po prevzatí.
  2. Položky dodané v nesprávnej veľkosti/farbe.
  3. Nevypraté, nenosené a nepoužité položky, ktoré nesplnili vaše očakávania do 30 dní od prijatia.

  Nevratné položky
  Vrátené položky neakceptujeme v nasledovných prípadoch:
  1. Položky, pri ktorých už uplynula 30-dňová záručná lehota.
  2. Vypraté, nosené, použité alebo nesprávne používané položky.
  3. Položky z nasledujúcich kategórií: Výpredaj, plavecké oblečenie, spodná bielizeň a náušnice. Na tieto položky sa nevzťahuje záruka z hygienických dôvodov.
  4. Ochranné produkty proti vírusu zahŕňajú: všetky masky, jednorázové ochranné oblečenie a ostatné vybavenie, ktoré prichádza do priameho kontaktu s pokožkou človeka či zvierat. Na základné bezpečnostných a zdravotných dôvodov nebudú tieto produkty chránené zárukou.
  Všetky vrátenia musia byť potvrdené tiketovacím centrom. Vrátené položky bez schválenia vrátenia tovaru (RMA) nebudú akceptované.

  Problémy s veľkosťami
  V obchode s oblečením sa môžu vyskytovať mierne rozdiely medzi značkami a výrobcami. Je dôležité, aby ste si pred objednaním pozreli tabuľku veľkostí a prevodnú tabuľku veľkostí produktu.
  Ak sme vám omylom zaslali nesprávnu veľkosť, buď vám preplatíme celú sumu, alebo vám pošleme položku ekvivalentnej veľkosti (ak existuje).
  Ak ste vybrali nesprávnu veľkosť, Gearbest ponúkne zákazníkom výmenu alebo vrátenie peňazí, no upozorňujeme, že prepravné náklady na vrátenie položiek znáša zákazník.

  Prepravné náklady na vrátenie
  1. Prepravné náklady na vrátenie položiek sú na vlastné náklady zákazníka.
  2. Obráťte sa na svoju miestnu poštu a spýtajte sa na aktuálne prepravné náklady na vrátenie. Odporúčame vám využiť najlacnejší dostupný spôsob registrovanej leteckej pošty.