všetko
Kľúčové slová k produktu
Zadajte účet so svojou e-mailovou adresou

Používateľský účet

Z dôvodu bezpečnosti a zabezpečenia si môže každý zákazník predvolene vytvoriť iba jeden registrovaný účet. V prípade zákazníkov, ktorí sa pokúsia vytvoriť si niekoľko účtov, si vyhradzujeme právo pozastaviť účty bez ďalšieho upozornenia.

V súlade s colnými predpismi musia zákazníci poskytovať platné a presné údaje. Všetky mená príjemcov, adresy a meno platcu by mali byť platné. V niektorých krajinách musí príjemca odoslať svoj preukaz totožnosti alebo pas na preclenie balíka alebo na účely overenia platby. Za presnosť údajov, ktoré zákazníci poskytnú webu Gearbest, zodpovedajú výlučne zákazníci. Ak by boli niektoré informácie nesprávne a znemožnili by zaslanie alebo doručenie alebo preclenie, Gearbest nebude v takýchto prípadoch niesť žiadnu zodpovednosť a neponúkne ani žiadnu náhradu.

Gearbest bude vždy dodržiavať zákon a používateľov láskavo žiadame, aby ho dodržiavali tiež. Rovnako ako dovozca sú zákazníci zodpovední za dodržiavanie všetkých zákonov a nariadení vo svojich vlastných krajinách. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany súkromia.

Objednávanie

Síce vyvíjame maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti popisov, špecifikácií a cien produktov, v určitých prípadoch sa však môžu vyskytnúť chyby. Ak by nastala takáto situácia, GearBest nemôže prijať vašu objednávku. V prípade chyby vás kontaktujeme s podrobným vysvetlením a opravenou ponukou. Zobrazené informácie sa považujú za ponuku, nie potvrdenú ponuku predaja. Zmluva je potvrdená po dodaní tovaru.

Z dôvodu obľúbenosti a/alebo obmedzení dodania niektorých produktov môže byť GearBest donútený obmedziť dostupný počet produktov na zakúpenie. GearBest si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť množstvá dostupné na zakúpenie, a to aj po zadaní objednávky.

Obe strany súhlasia s tým, že po odoslaní objednávky zodpovedá za prepravu výlučne logistická spoločnosť tretej strany. Počas tejto fázy je kupujúci výlučným vlastníkom produktov; všetku s tým spojenú zodpovednosť a riziká počas prepravy znáša kupujúci.

Zrušenie objednávky

Zákazníci môžu pred zaslaním kedykoľvek zrušiť svoju objednávku – kontaktujte naše centrum podpory. Po expedovaní objednávky ju však už nemôžete zrušiť, zmeniť ani refundovať. Po prevzatí balíka sa začínajú uplatňovať naše pravidlá záruky a vrátenia.

Zaslanie a doručenie

Časy odoslania zobrazované na Gearbest predstavujú odhadovaný čas, ako dlho trvá expedovanie balíkov na našej strane. Keďže samotné doručenie vašej objednávky môže byť ovplyvnené mnohými udalosťami, nad ktorými Gearbest nemá kontrolu, akonáhle balík opustí naše priestory, zákazníkom, ktorí si objednávajú tovar na mimoriadne príležitosti alebo udalosti (napr. narodeniny), odporúčame, aby si ho objednali v dostatočnom predstihu. GearBest nemôže zodpovedať za oneskorené dodávky. No budeme s vami spolupracovať, aby sme vám zabezpečili hladký priebeh nakupovania.

Pre bezproblémové dodanie a pokoj na duši zákazníkom dôrazne odporúčame, aby si pri vyúčtovaní zakúpili poistenie zásielky. Ak sa s vaším balíkom vyskytne problém pri zasielaní, Gearbest vám zdarma odošle náhradný balík. Ak položka viac nie je na sklade, ponúkneme vám možnosť vrátenia peňazí.

GearBest nezodpovedá za objednávky bez poistenia zásielky a zákazník znáša plnú zodpovednosť za balík počas procesu zaslania.

GearBest poskytuje informácie prostredníctvom bannerov na našom webe a bulletinov pre zákazníkov, ktoré poskytujú detaily o oneskorenom zaslaní z dôvodu hlavnej vianočnej sezóny a zákazníkom odporúčajú, aby si objednávali v predstihu. Nemôžeme preto niesť zodpovednosť za to, že zákazník nedostane svoju objednávku na Vianoce včas.

Môžu nastať prípady, kedy GearBest potvrdí vašu objednávku, ale následne zistí, že nemôže dodať objednaný produkt. V prípade, že nemôžeme dodať produkt, ktorý ste si včas objednali, GearBest kontaktuje zákazníkov a ponúkne zrušenie objednávky a vrátenie nákupnej ceny v plnom rozsahu.

Proces doručenia sa snažíme čo najviac zjednodušiť a vašu objednávku sme schopní doručiť buď k vám domov, alebo do práce. Môžeme doručovať na PO boxy všetkými spôsobmi prepravy okrem expresných spôsobov prepravy, keďže po doručení sú potrebné podpisy. Expresné zásielky tohto typu možno doručovať iba na fyzické adresy.

Časy zásielok a doručenia sa počítajú v pracovných dňoch od pondelka do piatka. V období hlavných sviatkov ako Vianoc a Čínskeho nového roka môžeme potrebovať na doručenie viac času. Počas týchto mimoriadnych udalostí poskytneme oznámenia o možných oneskoreniach.

Zákazníci sú zodpovední za uvádzanie úplných a presných dodacích adries. GearBest nemôže meniť vašu dodaciu adresu po odoslaní balíka a GearBest nezodpovedá za stratené balíky z dôvodu neúplných alebo nepresných adries.

GearBest nemôže niesť zodpovednosť za žiadny balík, ktorý neprejde preclením a bude zničený z dôvodu, že príslušná položka je v cieľovej krajine nelegálna. Za dodržiavanie svojich miestnych zákonov zodpovedajú výlučne zákazníci. Nemôžeme tiež niesť zodpovednosť za dovoznú daň, ktorá sa môže uplatňovať, a za jej zaplatenie je výlučne zodpovedný zákazník. Upozorňujeme, že poistenie zásielky sa netýka prípadných colných problémov vrátane, ale bez obmedzenia na zničenie či zabavenie tovaru pre jeho nelegálnosť v príslušnej cieľovej krajine.

Ak by kupujúci odmietol balík z dôvodu dovozných ciel alebo daní, kupujúci znáša plnú zodpovednosť za všetky s tým spojené výdavky.

Všetky objednávky označené prepravnými spoločnosťami ako „doručené“ sa považujú za doručené. GearBest v tomto prípade nemôže niesť zodpovednosť za nedodanie.

Ak doručenie zlyhá z ľubovoľného dôvodu a dodacia adresa bola správnou adresou, ako ju uviedol zákazník, GearBest nemôže niesť zodpovednosť v prípade, že balík bude vrátený.

My zasielame to, čo si zákazník objedná. Nemôžeme niesť zodpovednosť za to, že zákazník dostane nesprávnu položku, ak zadal nesprávnu objednávku.

Z dôvodu medzinárodných obchodných embárg a sankcií, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú, sa na obmedzený počet krajín vzťahujú obmedzenia pri zasielaní. K týmto krajinám patria: Irán, Severná Kórea, Kuba, Sýria a Sudán. Objednávky s týmito dodacími adresami v týchto krajinách môžeme prijať iba v prípade, že obsahujú oblečenie a nič iné.

Výmena a vrátenie (záruka vrátenia peňazí)

Ak nie ste úplne spokojní s prijatými produktmi, môžete ich vrátiť do 45 dní a peniaze dostať späť. Po prijatí tovaru zaberie spracovanie vrátenia približne 5 pracovných dní. Presná dĺžka závisí od využitého poskytovateľa platieb (napr. PayPal, spoločnosť vydávajúca kreditnú kartu atď.). Položky musia byť vo svojom pôvodnom balení, všetky pôvodné škatule musia byť neporušené a zahrnuté spolu so všetkými obalovými materiálmi, návodmi, prázdnymi záručnými kartami a kompletným príslušenstvom a dokumentmi poskytnutými výrobcom.

Najprv nás musíte kontaktovať a obdržať autorizačné číslo na vrátenie tovaru (RMA). Až potom môžete zaslať späť ľubovoľnú položku. Každý produkt bez uvedeného čísla RMA nebude refundovaný.

Záruka vrátenia peňazí sa nevzťahuje na množstevné/veľkoobchodné a prispôsobené objednávky.

Prepravné náklady za vrátený tovar uhrádza zákazník. Vo všeobecnosti nemôžeme preplácať prepravné náklady.

Každý vrátený produkt, ktorý bude vyhodnotený ako nepoškodený, možno refundovať do vyššie uvedeného času. Tovar, ktorý sa vyhodnotí tak, že zákazník s ním manipuloval, nebude vymenený, ale bude vrátený na vlastné náklady zákazníka.

Vrátená čiastka štandardne nemôže presiahnuť pôvodnú sumu objednávky zaplatenú spoločnosti GearBest. GearBest nezodpovedá ani nemá žiadnu vedomosť o akýchkoľvek bankových alebo kurzových poplatkoch, ktoré sa môžu uplatňovať. Tieto poplatky si účtuje vydávajúca banka a Gearbest tieto poplatky neuhrádza.

Gearbest a/alebo predajca bude konať v súlade so zárukou, ako ju poskytuje platforma, keď a iba keď poškodenie súvisí s platnými a potvrdenými výrobnými chybami produktov. Gearbest a/alebo predajca nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté nevhodným používaním, osobnou nedbanlivosťou zákazníkov a z iných dôvodov, ktoré sa nepripisujú chybám produktov.

Nevratné

Zľavnené produkty alebo produkty s ukončenou výrobou je možné vrátiť iba na opravu. Nebude poskytnuté vrátenie peňazí ani výmena.

Nesprávny/poškodený tovar

Maximálne sa snažíme zabezpečiť, aby ste svoju objednávku dostali v pôvodnom stave. Ak nedostanete objednané produkty, kontaktujte nás. V nepravdepodobnom prípade, že produkt dostanete poškodený alebo pokazený, nás obratom kontaktujte.

Popisy produktov

Síce sa v dobrej viere snažíme uvádzať čo najpresnejšie údaje, ale neručíme za presnosť, úplnosť, spoľahlivosť alebo bezchybnosť popisov produktov alebo iného obsahu. Čas od času sa môžu na GearBest objaviť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo chýbajúce údaje týkajúce sa popisov, cien a dostupnosti produktov.

Vyhradzujeme si právo opraviť prípadné chyby, nepresnosti alebo chýbajúce údaje a kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť či aktualizovať informácie. Ak sa zmení hlavná špecifikácia produktu po vašom zadaní objednávky alebo do siedmych dní po dodaní, objednávku môžete zrušiť a vrátiť ju výmenou za úplné vrátenie peňazí.

Ceny

Ceny a dostupnosť položiek sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. V cenách nie sú zahrnuté DPH, dovozná daň a clá. Uvádzame to pre prípad, že váš balík by bol skontrolovaný a vyhodnotený miestnou colnicou ako zdaniteľný. Za ich zaplatenie zodpovedá kupujúci.

Oznámenie o ochrane súkromia

Upozornenie: Odber bulletinu na stránke registrácie je predvolene začiarknutý. GearBest rešpektuje súkromie zákazníkov. O našich pravidlách ochrany súkromia si môžete prečítať tu: https://www.gearbest.com/about/privacy-policy.html

Správanie zákazníkov

GearBest sa vždy snaží vyriešiť problémy k spokojnosti zákazníka profesionálnym, zdvorilým a priateľským spôsobom, no nebudeme tolerovať akékoľvek neprijateľné alebo nevhodné správanie voči členom nášho Tímu služieb zákazníkom.

Neprijateľné správanie voči personálu Služieb zákazníkom alebo spoločnosti GearBest môže zahŕňať napríklad čokoľvek z nasledovného:

Agresívne, hanlivé alebo výhražné správanie. Príklady: akékoľvek možné priame či nepriame vyhrážanie sa cez akýkoľvek komunikačný kanál; obťažujúca komunikácia; osobné a verbálne urážanie; sexistické, rasistické, homofóbne alebo ponižujúce poznámky; hrubosť; poburujúce výroky; nadávanie; a nepodložené obvinenia.

Neustále podávanie obvykle náročných alebo obťažujúcich sťažností napriek tomu, že záležitosť bola úplne doriešená; podobne opakovanie pretrvávajúcich sťažností napriek tomu, že boli ponúknuté vhodné a spravodlivé riešenia v súlade s našimi pravidlami.

Žiadanie, očakávanie alebo požadovanie, aby personál porušil zavedené smernice pravidiel spoločnosti, napr. suma na vrátenie, včasnosť, mimoriadne odškodnenie atď.; podobne usilovanie o nerealistický výsledok nad rámec našich vlastných pravidiel a postupov.

Opakované zmeny povahy (alebo predmetu) sťažnosti alebo požadovaného výsledku, čiastočne po poskytnutí formálnej odpovede.

Nadmerné množstvo sťažnosti v porovnaní s celkovou históriou hodnoty nákupu.

Pri takomto správaní môžu sťažovatelia dostať odporúčanie a môžu byť formálne upozornení na to, že:

Ich komunikácia je považovaná za urážlivú, hanlivú, výhražnú a absolútne neprijateľnú.

Musia upustiť od používania takejto komunikácie, obťažovania a vyhrážania sa.

Ak budú pokračovať v takomto správaní, ďalšia komunikácia k danej záležitosti bude ukončená.

GearBest si vyhradzuje právo v budúcnosti viac neprijímať objednávky od zákazníka bez ďalšieho upozornenia.

Proces eskalácie sťažnosti

Tento proces sa vzťahuje výlučne na problémy so Službami zákazníkom. Informácie o samostatných právnych problémoch ako napr. s autorským právom nájdete na našej stránke pre právne záležitosti.

Ak je zákazník nespokojný s riešením ponúknutým našimi Službami zákazníkom, zákazník môže kontaktovať nášho Vedúceho pre žiadosti odoslaním novej žiadosti v sekcii „odoslanie formálnej sťažnosti“ týmto spôsobom:

Tu je postup:

Contact us > Submit a ticket > Select Returns & Warranty > Submit a formal complaint

Na všetky sťažnosti odpovieme do 24 hodín okrem víkendov a štátnych sviatkov.

Upozornenie: Čet naživo a telefonické služby predstavujú výlučne kanály predbežného predaja. Popredajné sťažnosti nevybavujeme prostredníctvom četu naživo ani telefonicky.

Podmienky používania

Autorské práva

Všetok obsah na webe, ako sú napríklad text, grafika, logá, tlačidlo, ikony, obrázky, zvukové klipy, digitálne položky na stiahnutie a softvér, vlastní GearBest a vzťahujú sa na ne medzinárodné zákony na ochranu autorského práva.

Licencia a prístup na web

GearBest vám udeľuje obmedzenú licenciu na prístup a osobné používanie tohto webu. Táto licencia nezahŕňa akékoľvek formy komerčného používania tohto webu alebo jeho obsahu, akékoľvek zhromažďovanie a používanie akýchkoľvek produktov, akékoľvek zhromažďovanie a používanie akýchkoľvek popisov a cien záznamov produktov, akékoľvek odvodené používanie tohto webu alebo jeho obsahu, akékoľvek sťahovanie alebo kopírovanie informácií účtov v prospech iného obchodníka alebo akékoľvek používanie dolovania dát, robotov alebo podobných nástrojov na získavanie a extrahovanie dát. Tento web nesmiete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, prepredávať ani inak využívať v akomkoľvek záujme bez výslovného predchádzajúceho súhlasu od GearBest.

Marketingová korešpondencia GearBest

Po úvodnej registrácii sú zákazníci pridaní do nášho zoznamu na posielanie pošty obsahujúcej akčné ponuky, kupóny a reklamy. Naši zákazníci tak môžu využívať exkluzívne zľavy. Všetci zákazníci sa môžu kedykoľvek odhlásiť z našich marketingových e-mailov kliknutím na odkaz v päte e-mailu.

Porušenia práv duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo („DV“) je pre nás veľmi dôležité a snažíme sa zabrániť predaju akýchkoľvek produktov na našom webe, ktoré porušujú práva na DV. Ak sa domnievate, že produkty prítomné na našom webe porušujú vaše práva na DV alebo práva na DV tretích strán, okamžite nám to oznámte. Uskutočníme interné vyšetrovanie v súvislosti s produktmi, ktoré údajne porušujú práva, a prijmeme všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu zákazníkov, predajcov a držiteľov práv na DV.