všetko
Kľúčové slová k produktu
Zadajte účet so svojou e-mailovou adresou

Pravidlá duševného vlastníctva

GearBest plne rešpektuje práva na duševné vlastníctvo tretích strán a uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči akémukoľvek falšovaniu a/alebo porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Pravidelne kontrolujeme záznamy na našom webe, aby sme zabránili prípadným možným porušeniam práv duševného vlastníctva. Ak sa zistí, že nejaký záznam porušuje pravidlá GearBest, bude odstránený.

Napriek našej snahe zabrániť predaju produktov na našom webe, ktoré porušujú pravidlá, z dôvodu veľkého počtu produktov, poskytovateľov a predajcov v niektorých prípadoch nedokážeme zistiť alebo rozpoznať porušenia práv duševného vlastníctva. Preto našim zákazníkom alebo držiteľom práv duševného vlastníctva dôrazne odporúčame, aby s nami spolupracovali. Ak sa v tomto zmysle domnievate, že vaše právo duševného vlastníctva bolo porušené, vyzývame vás, aby ste nám to oznámili a postupovali podľa nášho postupu na podanie sťažnosti.

1. Povolené sťažnosti zahŕňajú:

  • Porušenie práva na ochrannú známku: Neoprávnené použitie identickej alebo podobnej ochrannej známky pri tovare, ktorý je identický alebo podobný tovaru, pre ktorý je ochranná známka registrovaná.
  • Porušenie patentu: Neoprávnené použitie prideleného patentu na návrh alebo patentu na úžitkový vzor iných subjektov.
  • Porušenie autorských práv: Neoprávnené používanie obsahu alebo fotografií vytvorených inými subjektmi alebo predaj diel iných subjektov podliehajúcich autorskému právu vrátane kníh, CD, softvéru atď.
  • Iné aktivity, ktoré sa podľa miestnych zákonov vyhodnocujú ako porušenie práv duševného vlastníctva.

2. Postup podania sťažnosti:

Sťažnosť môžete podať odoslaním oznámenia o porušení nárokov. Oznámenie nám môžete poslať e-mailom:support@gearbest.com . Po prijatí vášho oznámenia uskutočníme rýchle interné šetrenie a v prípade akceptovania vašej sťažnosti prijmeme vhodné opatrenia voči údajným záznamom s porušeniami.

3. Opatrenia, ktoré môžeme prijať v prípade záznamov s porušeniami:

  • odstránenie údajných záznamov s porušeniami z našej webovej stránky
  • informovanie predajcu o vašej sťažnosti a poskytnutie mu informácií, aby ste s ním mohli doriešiť problém.
  • zrušenie oprávnení k predaju a zadržanie finančných prostriedkov predajcov, ktorí sa dopustili porušenia, ako aj zničenie porušujúceho inventára, ktorý je v našom vlastníctve v prípade, že sa preukáže pravdivosť obvinení, ktorú potvrdí aj súd.
  • zrušenie používateľského účtu predajcu, ktorý sa dopustil porušenia, pokiaľ sa už dopustil troch (3) úmyselných porušení.
  • okamžité zrušenie používateľského účtu predajcu, ktorý sa dopustil porušenia, v určitých vyhranených situáciách, kedy bola voči GearBest podaná žaloba pre porušujúce aktivity predajcu alebo v prípade, že súdne, výkonné alebo správne orgány požadujú od GearBest okamžité zrušenie ľubovoľného účtu alebo prijatie akýchkoľvek podobných opatrení.

Prípad porušenia bude zaznamenaný na jeden (1) rok od dátumu uloženia akejkoľvek prípadnej pokuty.